امروز: دوشنبه، 12 خرداد 1399

مرگ دولفینها در تور ماهیگیری

مرگ دولفینها در تور ماهیگیری

لاشه دو عدد دلفین در ساحل روستای بیاهی در ۱۳۰ کیلومتری شرق جاسک هرمزگان در کنار ساحل مشاهده شد.

البته دلفین ها سه عدد بوده اند که یکی از آنها هنوز زنده بوده و توسط محیط بانان به دریا بازگردانده شد اما دو دلفین دیگر تلف شده بودند.

علت مرگ دلفین ها گرفتار شدن در تورهای نامرئی صیادان و خفگی در زیر آب بوده است.

لاشه دلفین های تلف شده در سواحل بیاهی شهرستان جاسک

دلفین ها به دنبال دسته های ماهی حرکت کرده و در تورهای صیادان گرفتار می شوند. از آنجاییکه دلفین پستاندار و دارای شش می باشد حتما برای تنفس باید به سطح آب بیاید و در صورت گرفتار شدن در زیر آب حدود ۳۰ دقیقه دوام آورده و سپس دچار خفگی می شود.

صیادان در روزهای بعد هنگام سرکشی به تورها لاشه دلفین ها را در آب رها کرده و لاشه ها با امواج به ساحل می رسند.فهرست دلفينهاي خليج فارس و درياي عمان

فهرست دلفينهاي خليج فارس و درياي عمان

نام فارسي: 
نام انگليسي:Rough-toothed dolphin
نام علمي: Steno bredanensis
نام خانواده: Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):

   
نام فارسي: 
نام انگليسي:Bottlenose dolphin
نام علمي: Tursiops truncates
نام خانواده: Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):

   
نام فارسي: 
نام انگليسي: Risso’s dolphin
نام علمي:  Grampus griseus
نام خانواده:  Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):

 

   
نام فارسي: 
نام انگليسي:  Long-snouted spinner dolphin
نام علمي:  Stenella longirostris 
نام خانواده: Dolphinidae 
حداكثر طول(سانتي متر):
 
   
نام فارسي: 
نام انگليسي: Striped dolphin  
نام علمي: Stenella coeruleoalba
نام خانواده: Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):