امروز: دوشنبه، 11 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری وحید از تهران

 عکسهای ماهیگیری وحید از تهران

از طرف: وحيد از تهران

تاريخ صيد: خرداد 91

مکان ماهيگيري: فيروزکوه

پيام: وحيد از تهران

مکان فيروزکوه

روش لانسه کشي

ماهي قزل آلا رنگين کمان

 

عکسهای ماهیگیری وحید از تهران
عکسهای ماهیگیری وحید از تهران
عکسهای ماهیگیری وحید از تهران
عکسهای ماهیگیری وحید از تهران