امروز: دوشنبه، 12 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری وحید از تهران

 عکسهای ماهیگیری وحید از تهران

از طرف: وحيد از تهران

تاريخ صيد: خرداد 91

مکان ماهيگيري: فيروزکوه

پيام: وحيد از تهران

مکان فيروزکوه

روش لانسه کشي

ماهي قزل آلا رنگين کمان