امروز: چهارشنبه، 13 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری شیرزاد از رودخانه سیمینه رود

عکسهای ماهیگیری اقای شیرزاد از رودخانه سیمینه رود

از طرف: خواننده شهرستان میاندوآب (قوشاچای) شیرزاد تورک فون
تاریخ صید: 1391-07-15
مکان ماهیگیری: شهر میاندوآب  رودخانه سیمینه رود
پیام: من برای اولین بار امسال رفتم ماهیگیری وبا استفاده از  مطالب درج شده در این سایت موفق شدم 5روز پشت سره هم ماهی کپور صید کنم