امروز: چهارشنبه، 13 فروردین 1399

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 از طرف: صلاح مالک
تاريخ صيد: 1389
مکان ماهيگيري: سدمهاباد
پيام: باتشکر از زحمات شما ماهي ها با طعمه مصنوعي سيد شدند

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد
سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد
سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 

 

 عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

از طرف: صلاح مالک
تاريخ صيد: خرداد 1390
مکان ماهيگيري: سد مهاباد