امروز: سه شنبه، 13 خرداد 1399

عکس ماهیگیری مصطفی و سعید پرهیزگار از سیرجان چهار گنبد

عکس ماهیگیری مصطفی و سعید پرهیزگار از سیرجان چهار گنبد

از طرف: مصطفيو سعید  پرهيزكار

تاريخ صيد: 1391

مکان ماهيگيري: سيرجان چهار گنبد

پيام: وزن 6 كيلو

مکان ماهيگيري: سد اسطور سيرجان

پيام: آقا خدايي عكسهاي ما رو هم بزاريد ممنون

مکان ماهيگيري: سيرجان سد گوغر

پيام: طعمه پشه دست ساز