امروز: شنبه، 9 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری ناصر دهقانی از قشم

عکسهای ماهیگیری ناصر دهقانی از قشم

 از طرف: مهندس ناصر دهقادني

تاريخ صيد: 3/9/91

مکان ماهيگيري: قشم

پيام: روش ترو لينگ-وزن ماهي 16 كيلوگرم

پيام: روش صيد كف خواب

مکان ماهيگيري: زاينده رود -روستاي چم حيدر

پيام: مكان ماهيگيري35 km  بالاتر از زرين شهر


 

 

عکسهای ماهیگیری ناصر دهقانی از قشم


عکسهای ماهیگیری ناصر دهقانی از قشم