امروز: چهارشنبه، 13 فروردین 1399

سری دوم عكسهاي ماهيگيري نادر خليلي در رود ارس

سری دوم عكسهاي ماهيگيري ارسالي جناب اقاي نادر خليلي در رود ارس

 

 نام ماهی : زردبر

 

محل ماهگیری :  رود ارس

 

طعمه : کرم

سری دوم عكسهاي ماهيگيري  نادر خليلي در رود ارس
سری دوم عكسهاي ماهيگيري  نادر خليلي در رود ارس