امروز: چهارشنبه، 13 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری مهدی الهیاری از زنجان

عکسهای ماهیگیری مهدی الهیاری از زنجان

از طرف: مهدي الهياري

تاريخ صيد: تابستان 91

مکان ماهيگيري: گلابر زنجان

پيام: لذت ماهيگيري

پيام: استفاده از جوشانده بهترين روش صيد كپور

پيام: ماهي هاي كوچك رو رها كنيد تا بتونين ماهي درشت صيد كنين

عکسهای ماهیگیری مهدی الهیاری از زنجان
عکسهای ماهیگیری مهدی الهیاری از زنجان
عکسهای ماهیگیری مهدی الهیاری از زنجان