امروز: چهارشنبه، 18 تیر 1399

ماهیگیری اقای جواد قهرمانپور ماهی سوف

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای جواد قهرمانپور ماهی سوف

از طرف: جواد قهرمانپور

تاريخ صيد: 91.05.15

مکان ماهيگيري: سد ستارخان

پيام: صيد بروش لانسه کشي