امروز: شنبه، 21 تیر 1399

عکس های ماهیگیری فروین در سراب قروه

عکس های ماهیگیری فروین در سراب قروه

از طرف: فردين

تاريخ صيد: 31/6/1390

مکان ماهيگيري: درياچه سراب قروه

پيام: صيد آمور 6.3 کيلوگرمي