امروز: پنج شنبه، 14 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری بنی سعید از دریای پارس

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری

اقای محمد رضا بنی سعید از دریای پارس

ا ز طرف: محمدرضا بني سعيد

تاريخ صيد:

مکان ماهيگيري: ماهشهر

پيام: با قلاب دستي صيد شده است

 

 


عکسهای ماهیگیری  بنی سعید از دریای پارس


عکسهای ماهیگیری  بنی سعید از دریای پارس