امروز: دوشنبه، 12 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری بنی سعید از دریای پارس

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری

اقای محمد رضا بنی سعید از دریای پارس

ا ز طرف: محمدرضا بني سعيد

تاريخ صيد:

مکان ماهيگيري: ماهشهر

پيام: با قلاب دستي صيد شده است