امروز: دوشنبه، 12 خرداد 1399

سنگ به جای وزنه سربی

استفاده از سنگ به جای وزنه سربی

سلام. استفاده از این روش دو مزیت دارد. نخست آنکه باعث آلودگی محیط زیست نمیشود و دیگر اینکه زمانهایی که وزنه سربی در دسترس نداریم یا آن را فراموش کزده ایم این سنگها کارایی خوبی دارند. اما باید در انتخاب سنگها حساس باشیم و سنگهایی را انتخاب کنیم که حالت آیرودینامیک بیشتری داشته باشند برای پرتابهای بهتر. و بهتر آنست که از سنگهای صاف و صیقلی کف رود یا ساحل دریا استفاده شود. روش آن نیز به این صورت است که ابتدا سنگ را سوراخ کرده و قطعه مفتولی را درون آن گذاشته و با چسب دوقلو آن را می چسبانیم.