امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

نگهداری از چوب های ماهیگیری

چگونگی نگهداری از چوب های ماهیگیری

هنر ماهیگیری صرفا فقط صید ماهی نیست در ماهیگیری ورزشی مهم تر از ماهیگیری نگهداری از لوازم ماهیگیری می باشد که هر ماهیگیر باید آن را به صورت صحیح انجام بده تا بتواند بهترین استفاده را از وسایل ماهیگیری خود به برد.

نحوه جمع و باز کردن چوب های ماهیگیری تلسکوبی

در این مقاله در باره نگهداری چوب های ماهیگیری ونحوه رفتار صحیح با چوب آشنا می شوید. بیشتر سعی و تلاش اموزش نگهداری چوب های تلسموبی می باشد زیرا از شکنندگی بالای بر خوردار می باشد شما در هنگام ماهیگیری باید نکاتی از جمله چگونگی باز و بسته کردن چوب را بدانید بعضی از ماهیگیران در هنگام باز کردن چوب به آن ضربه می زنند و در هنگام جمع کردن حلقه ها در هم قفل شده ودیگر جمع نمی شود در هنگام باز کردن حلقه های چوب ماهیگیری شما باید از بند اول یاهمان اکشن شروع به باز کردن چوب ماهیگیری شوید.

نحوه باز و بسته کردن حلقه های گیر کرده در هم با استفاده از دستمال

شما باید مواضب این باشید که چوب ماهیگیری شما ضربه نخورد زیرا چوب های تلسکوبی به فشار مقاوم می باشند وبه ضربه شکننده.

نحوه باز وبسته کردن چوب های ماهیگیری

در ماهیگیری ها حتمی بعد از تمام شدن کار چوب را با اب تمیز بشویید و ان را خشک کنید وسپس چوب را جمع کنید دلیل این می باشد که در هنگام ماهیگیری مقداری گردو قبار وگل ولای به چوب متصل می شود که درون این گل ولای مقداری سنگ ریز و جود دارد ودر هنگام جمع کردن چوب منجرب خراشیده شدن چوب ماهیگیری می شود ودر دراز مدت منجرب شکسته شدن چوب ماهیگیری می شود. در هنگام ماهیگیری در دریا شن دریا هم موجب همین رویداد می شود.

جلو گیری از بر خورد چوب ماهیگیری به در و دیوار

همیشه چوب های ماهیگیری تلسکوبی خود را در هنگام حمل و نق در کاور های  خصوص خود قرار دهید تا دچار خرابی نشود.

فقط زمانی که ماهی در اب است به ماهی فشار بیاورید و در زمانی که ماهی بیرون از اب است با چوب ان ماهی را بلند نکنید

چوب های ماهیگیری خود را بدون حفاظ و پوشش مناسب در جای قرار ندهید

از قرار دادن چند چوب ماهیگیری روی هم بدون محافظ خوداری کنید .در هنگام حمل چوب های ماهیگیری از بر خورد چوب به دیوار خود داری کنید. مواظب باشید چوب های ماهیگیری رسانای برق و جریان الکتریسته می باشند

 

چوب های ماهیگیری خود را در دماهای بالا وپایین قرار ندهید

مواظب باشید چوب های ماهیگیری کربن رسانای قوی جریان برق می باشند

نویسنده : ابی فیشر

منبع : www.fishers.irماهیگیری با چوب های کاسی

ماهیگیری با چوب های کاسی (سه شاخه) روش محلی


من به شما این روش ماهیگیری را پیش نهاد نمی کنم


ادامه‌ی مطلب را بخوانید »

من به شما این روش ماهیگیری را پیش نهاد نمی کنم(فقط در حد آشنایی با روش های ماهیگیری افراد بومی) می باشد

در این روش اکثر ماهیگیران از چوب های کاسی استفاده می کنند

در این روش استفاده از شناور اجباری می باشد

قلاب مورد استفاده قلاب های چند شاخه می باشد معمولا از قلاب های سه شاخه استفاده می شود

طعمه هم با شرایط ونوع ماهی منطقه بستگی دارد

طعمه در بالای قلاب نصب می گردد

نحوه قرار گیری قلاب ونخ وچوب

در این روش ماهی ها به دور طعمه جمع می شوند ومشغول خوردن طعمه می شوند ماهیگیر هم با یک ضربه ناگهانی قلاب سه شاخه را در بدن ماهی ها گیر می دهد وماهی هارا صید می کند . . .

این روش در در یای خزر ماهیگیران محلی برای صید ماهی سفید وکفال انجام می دهند