امروز: سه شنبه، 26 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 از طرف: صلاح مالک
تاريخ صيد: 1389
مکان ماهيگيري: سدمهاباد
پيام: باتشکر از زحمات شما ماهي ها با طعمه مصنوعي سيد شدند

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد
سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد
سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 

 

 عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

از طرف: صلاح مالک
تاريخ صيد: خرداد 1390
مکان ماهيگيري: سد مهاباد