امروز: سه شنبه، 26 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر

 عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر

از طرف: اسماعیل صادقی
تاریخ صید: 23/4/1391
مکان ماهیگیری: دریاجه گهر
پیام: خالق طبیعت،زیباترین است
 پیام: در دامان طبیعت خدا را راحت میتوان یافت
 پیام: با حفظ طبیعت به فکر آیندگان نیز باشیم

عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر
عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر
عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر