امروز: سه شنبه، 26 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری بنی سعید از دریای پارس

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری

اقای محمد رضا بنی سعید از دریای پارس

ا ز طرف: محمدرضا بني سعيد

تاريخ صيد:

مکان ماهيگيري: ماهشهر

پيام: با قلاب دستي صيد شده است

 

 


عکسهای ماهیگیری  بنی سعید از دریای پارس


عکسهای ماهیگیری  بنی سعید از دریای پارس