امروز: سه شنبه، 23 مهر 1398

عكس ماهيگيري محمد صادقي از درياي عمان

عكس ماهيگيري محمد صادقي از درياي عمان

ماهی سبیتی 55 سانتی, صید شده توسط محمد صادقی

در سال 88 از دریای عمان,روستای کوه مبارک حوالی میناب,

طعمه ی بکار برده شده جهت شکار: ماهی بیا (گاریز)