امروز: سه شنبه، 8 بهمن 1398

عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن

عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن

از طرف: عليرضا پناهيان

تاريخ صيد: 1387

مکان ماهيگيري: سد درودزن

پيام: صيد فلاي فيشينگ ماهي کپور در درياچه سد درودزن

 

عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن
عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن
عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن