امروز: سه شنبه، 29 آبان 1397

امیر نقدی از باشگاه ماهیگیران بزرگ تبریز

عكسهاي ماهيگيري ارسالي از طرف

جناب اقاي امیر نقدی از باشگاه ماهیگیران بزرگ تبریز

نوع ماهی زردپر

رود خانه ارس

نوع طعمه خمیر مخصوص